Vật liệu kính

Kính an toàn 2 lớp (Laminated glass)

Kính an toàn chống đạn (Bullet resistant glass)

Kinh hộp an toàn (Double glazing glass)

Kính an toàn tôi cứng (Tempered glass)

Kính an toàn tôi cứng in họa tiết, phủ màu HGA-Glassprint

Báo Giá : Liên Hệ