Vật liệu kính

Kính an toàn 2 lớp (Laminated glass)

-Kính an toàn chống đạn (Bullet resistant glass)

-Kinh hộp an toàn (Double glazing glass)

-Kính an toàn tôi cứng (Tempered glass)

-Kính an toàn tôi cứng in họa tiết, phủ màu HGA-Glassprint

Báo Giá : Liên Hệ

Hotline : 0989 166 965