Vách kính tắm đứng

Vách tắm đứng

Sản phẩm chủ đạo: và vách kính tắm đứng không đố mở trượt và mở quay.

Vật liệu

Phụ kiện nhập khẩu đồng bộ từ HongKong và Singapore.
Kính an toàn tôi cứng.

Báo Giá : Liên Hệ