Tổ Hợp Khách Sạn Condo 2 – Đà Nẵng

Chủ Đầu Tư công Trình : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐÔNG DƯƠNG

Nhà thầu thi công hạng mục nhôm kính: CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01.

Năm thi công: 2020.