Vinhosmes River Park – Thấp Tầng

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH.

Nhà thầu thi công hạng mục nhôm kính: CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01.

Năm Thi Công : 2020