Tòa Nhà Liên Hiệp Quốc – UNDP

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM
Nhà thầu thi công hạng mục nhôm kính: CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01
Năm thi công: 2013 – 2014