Vincom Phạm Ngọc Thạch

Chủ Đầu Tư công Trình : Công Ty TNHH VINCOME RETAIL Miền Bắc

Nhà thầu thi công hạng mục nhôm kính: CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01.

Năm thi công: 2019 – 2020.