Khách sạn Quốc tế Đông Dương SAPA

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CTX HOLDINGS).

Nhà thầu thi công hạng mục nhôm kính: CÔNG TY CỔ PHẦN HGA 01.

Năm thi công: 2015 – 2016.